Kantitatif Araştırmalar

Kantitatif Araştırmalar

Kantitaif araştırma çözümlerimiz aşağıda sıralanmıştır:


CATI:

• global ve lokal B2B araştırmalar,
• global ve lokal B2C araştırmalar


Online Anketler:

• global ve lokal B2B araştırmalar,
• global ve lokal B2C araştırmalar


Mobil Anketler
Yüzyüze Anketler
Ema Araştırma