Teknoloji & Arge

Teknoloji & Arge

Şirketimiz bünyesinde ülkemizin kendi kendine yetebilen yüksek teknoloji alanında ilerlemesine ve bu alanda atılan tohumların yeşertilmesine katkı sunmak amacıyla çeşitli Ar-Ge ve İnovasyon projeleri yürütüyoruz. Bugüne kadar başarıyla tamamladığımız Ar-GE ve İnovasyon projelerimizde birçok yeni mezunumuzun yetişmelerini ve daimi istihdamlarını sağlayarak önemli bir misyonu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ayrıca tamamladığımız projelerimizin ilgili sektörlerde önemli ihtiyaçları karşıladıklarını ve giderek büyüyen bir katma değer sağladıklarını da belirtmek istiyoruz.


1. Ema Quality Measure

2. KOBİ Performans Değerlendirme Otomasyonu

KOBİ Performans Değerlendirme Otomasyonu Türkiye’de ve dünyada KOBİ'lerin pazarlama ve finans performansı ölçümünü yapan ve sonuçları yapay zeka temelli büyük veri analitiği yöntemleri ile analiz eden ilk yazılımdır. Yazılım, devlet teşvikleri kapsamında finansman desteği alan KOBİ'lerin özellikle pazarlama ve finans performanslarının istatistiki olarak geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülmesine imkan sağlamaktadır. Ölümler sonucunda kaynakların ne derece etkin ve verimli kullanıldığı firma bazında ortaya koyulmaktadır.


3. uniVRsity Sanal Gerçeklik Platformu

Sanal gerçeklik yöntemi ile hazırlanan ve sağlık bilimleri (tıp, beslenme ve diyetetik vb.), fen bilimleri (matematik, fizik, kimya, biyoloji), mühendislik bilimleri (makine, inşaat, genetik, gıda, endüstri, malzeme vb.), mimarlık ve tasarım, yabancı dil, soft skills gibi hemen hemen tüm disiplinlere yönelik eğitim modüllerinin yer aldığı, kullanıcılara anlık geri bildirim sağlayan, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip ve ekonomik olarak erişilebilir bir sanal gerçeklik eğitim platformunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, sanal gerçeklik içeriklerinden yararlanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. uniVRsity projesi ile eğitimde sadece popüler olduğu için teknoloji kullanımının ötesinde, teknoloji kullanımı ile öğrenmeyi geliştirecek; eğitim teknologları ve eğitimcilerin bir ekosisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üzerinde düşünülmüş ve doğru tasarlanmış eğitim içeriklerinin kullanılmasının, öğrenme üzerinde etkisi kanıtlanmış bir EdTech (eğitim teknolojileri) kültürü oluşturulmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır.


Ema Araştırma