Tarım ve Kırsal Kalkınma Proje Danışmanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Proje Danışmanlığı

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması; çiftçi girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal ve hayvansal üretime yönelik problemlere çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yatırım fikirlerinizin; program uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelge hükümleri doğrultusunda projelendirilmesi, ön fizibilite ve fizibilite etüdlerinin gerçekleştirilmesi, projenin değerlendirilmesi ve projenin uygulanma prosedürlerine yönelik olarak yatırım projelerinizin tüm aşamalarını sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Ema Araştırma