Proje Danışmanlığı

Bilimsel Araştırma Projeleri Danışmanlığı

Bilim insanlarımızın akademik çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanında geliştirilen bilimsel araştırma projelerinde; araştırma metodolojisinin belirlenmesi, araştırma modelinin kurulması, hipotezlerin geliştirilmesi, anket tasarımı, saha araştırması, veri temini, uygun analizlerin belirlenmesi ve uygulanması ile sonuçların raporlanması aşamalarının tamamını planlıyor ve kusursuz bir şekilde yerine getiriyoruz.


Ar-Ge ve Inovasyona Dayalı KOSGEB ve TÜBİTAK destek programları danışmanlığı

Ülkemizde bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE ve İnovasyon projelerine ilişkin fonların araştırılması, projelerin iş zaman planlarının oluşturulması, proje geliştirme desteklerinin belirlenmesi, proje yazımı ve proje dosyasının oluşturulması, proje başvurusunun yapılması ile proje değerlendirme ve sözleşme aşamalarına yönelik tüm süreçleri sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Avrupa Birliği Hibe Projeleri Danışmanlığı

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’na yönelik projeler geliştirerek; güçlü araştırmalar yapılmasına, inovasyonun teşvik edilmesine, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli fonlardan daha fazla yararlanmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; proje hibe kaynaklarının araştırılması, proje iş zaman planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, projenin yazımı ve proje dosyasının oluşturulması, proje başvurusunun yapılması ile proje değerlendirme ve sözleşme aşamalarına yönelik tüm süreçlerini sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Tarım ve Kırsal Kalkınma Proje Danışmanlığı

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması; çiftçi girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal ve hayvansal üretime yönelik problemlere çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yatırım fikirlerinizin; program uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelge hükümleri doğrultusunda projelendirilmesi, ön fizibilite ve fizibilite etüdlerinin gerçekleştirilmesi, projenin değerlendirilmesi ve projenin uygulanma prosedürlerine yönelik olarak yatırım projelerinizin tüm aşamalarını sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel ya da sektörel kapsamda verilen teşviklerin etkin kullanılabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda; proje hibe ve kredi kaynaklarının araştırılması, proje iş zaman planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, projenin yazımı ve proje dosyasının oluşturulması, proje başvurusunun yapılması, proje değerlendirme ve sözleşme aşamalarına yönelik olarak tüm süreçleri sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Ema Araştırma