Kamu Kurumu ve STK'lara Yönelik Hizmetlerimiz

Kamu Kurumu ve STK'lara yönelik hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır:

  •   Hizmet kalitesi ölçümleri
  •   Memnuniyet araştırmaları
  •   Kurumsal imaj araştırmaları
  •   Kamuoyu araştırmaları
  •   Beklenti araştırmaları
  •   Fizibilite çalışmaları
  •   Ekonomik ve sosyal etki analizleri
  •   Şikayet yönetimi
Ema Araştırma