İşletmelere Yönelik Hizmetlerimiz

İşletmelere yönelik hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 •   Tahmin Analizleri ve pazarlama araştırmaları
 •   Pazar segmentasyonu
 •   Pazarlama karması modellemesi
 •   Özel pazar araştırmaları
 •   Tüketici davranışları araştırmaları
 •   Müşteri memnuniyeti araştırmaları
 •   Çalışan memnuniyeti araştırmaları
 •   Paydaş memnuniyeti araştırmaları
 •   Lokasyon analizi
 •   Reklam etkinliği araştırmaları
 •   Konsept testleri
 •   Ürün testleri
 •   Ambalaj testleri
 •   Alışveriş testleri
 •   Promosyon testleri
 •   Ürün ve Marka izleme testleri - marka değeri izleme - marka bağlılığı izleme - marka imajı izleme - marka farkındalığı izleme - marka çağrışımları izleme - algılanan marka kalitesi izleme
 •   Ekonomik etki analizleri
 •   Fizibilite çalışmaları
 •   Talep tahmini
 •   Gölge müşteri
Ema Araştırma