Ema Quality Measure

Ema Quality Measure

Şirketimiz bünyesinde geliştirilen EMA QUALITY MEASURE yazılımı ile eğitim (kamu ve özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren; anaokulları, kreşler, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları), sağlık (kamu ve özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren; muayenehaneler, poliklinikler, klinikler, tedavi merkezleri, hastaneler vb.), konaklama (öğrenci yurtları, pansiyonlar, oteller vb.), ulaşım (demiryolu, karayolu ve havayolu taşımacılığı yapan kamu ve özel sektör kuruluşları), finans, aracılık ve danışmanlık hizmetleri (bankalar, hukuk büroları, turizm ve sigorta acenteleri vb.) gibi pek çok hizmet organizasyonuna hizmet kalitesi ölçüm ve analizleri yapılabilmektedir.


Bununla birlikte EMA QUALITY MEASURE, hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşların saha araştırması ve geri bildirim ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanabilen; SMS, CATI ve e-posta gibi çeşitli uygulamalarla veri temini sağlayan ve elde edilen verileri yapay zeka algoritmaları kullanarak %99.9 güvenilirlikle analiz eden yüksek teknoloji temelli bir yazılımdır.


EMA QUALITY MEASURE ile akademi, iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının doğru kararlar almalarında ihtiyaç duydukları stratejik araştırmaları, ileri düzeyde teknolojiler kullanarak gerçek zamanlı ve ekonomik olarak yürütüyoruz. Böylece karar alma mekanizmalarının sağlıklı işletilmesine, insanların sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarının doğru anlaşılmasına ve süreçlerde verimliliğin attırılmasına katkı sunuyoruz.


Ema Araştırma