Avrupa Birliği Hibe Projeleri Danışmanlığı

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Danışmanlığı

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’na yönelik projeler geliştirerek; güçlü araştırmalar yapılmasına, inovasyonun teşvik edilmesine, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli fonlardan daha fazla yararlanmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; proje hibe kaynaklarının araştırılması, proje iş zaman planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, projenin yazımı ve proje dosyasının oluşturulması, proje başvurusunun yapılması ile proje değerlendirme ve sözleşme aşamalarına yönelik tüm süreçlerini sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Ema Araştırma