Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Tanımı: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin (Limited veya Anonim Şirket );


 •   Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 •   Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
 •   En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 •   Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan)birimi ifade etmektedir.

Tasarım Merkezi: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket );


 •   Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 •   Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,
 •   En az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
 •   Tasarım ve Destek Personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olan,
 •   Tasarım Merkezinde Tasarım Projeleri bulunan birimi ifade etmektedir.

Ar-Ge veya Tasarım merkezi kurulumundan itibaren tüm süreci sizin için planlıyor ve takip ediyoruz. Ar-Ge veya Tasarım merkezi danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:


 •   Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
 •   Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 •   Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
 •   Onaydan sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
 •   Ar-Ge veya Tasarım sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması.
Ema Araştırma