Ar-Ge ve İnovasyona Dayalı KOSGEB ve TÜBİTAK Destek Programları Danışmanlığı

Ar-Ge ve İnovasyona Dayalı KOSGEB ve TÜBİTAK Destek Programları Danışmanlığı

Ülkemizde bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE ve İnovasyon projelerine ilişkin fonların araştırılması, projelerin iş zaman planlarının oluşturulması, proje geliştirme desteklerinin belirlenmesi, proje yazımı ve proje dosyasının oluşturulması, proje başvurusunun yapılması ile proje değerlendirme ve sözleşme aşamalarına yönelik tüm süreçleri sizin için planlıyor ve dilerseniz takip ediyoruz.


Ema Araştırma